Thảm họa toàn cầu 2017: Mỹ bị 5 lần sét đánh thiệt hại kinh tế hơn 5 tỷ USD

Kinh tế toàn cầu bị thiệt hại nặng nề trong năm 2017 do cả thiên tai lẫn các thảm họa do con người gây ra, khiến các công ty bảo hiểm phải gánh khoản lỗ lớn thứ ba trong lịch sử. Hãng tin CNBC dẫn báo cáo công bố ngày 20/12 của hãng tái bảo …
The post Thảm họa toàn cầu 2017: Mỹ bị 5 lần sét đánh thiệt hại kinh tế hơn 5 tỷ USD appeared first on Đại Kỷ Nguyên.