Cảnh giới của bậc quân tử: Người quân tử có 9 điều nên lo nghĩ

Tục ngữ có câu: “Trữ đắc tội quân tử, bất đắc tội tiểu nhân” tạm dịch: Thà đắc tội với người quân tử không nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tại sao lại nói như vậy? Bởi kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, luôn đố kị với người khác, còn bậc quân tử …
The post Cảnh giới của bậc quân tử: Người quân tử có 9 điều nên lo nghĩ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.