Muốn làm nên sự nghiệp lớn phải biết khiêm tốn, kiêu ngạo ắt suy vong

Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn đều có đức khiêm tốn. Triệu Xa thời Tần là một trong những tướng lĩnh khiêm tốn như vậy. Cuối thời Chiến Quốc, nước Tần ngày càng lớn mạnh, thường xuyên mở rộng thế lực sang các nước xung quanh. Năm 270 TCN, nước …
The post Muốn làm nên sự nghiệp lớn phải biết khiêm tốn, kiêu ngạo ắt suy vong appeared first on Đại Kỷ Nguyên.