Điểm mặt những cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2017: DL1 tăng 10 lần

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc cuộc hành trình năm 2017 với sự thành công vượt bậc cả về chỉ số lẫn các cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều cổ phiếu mà nếu nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm đến cuối năm có thể lãi 2-3 lần. Tính chung …
The post Điểm mặt những cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2017: DL1 tăng 10 lần appeared first on Đại Kỷ Nguyên.