Tăng lương tối thiểu vùng là một trong nhiều chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2018

Từ tháng 1/2018, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, lãi suất ngân hàng sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó, đáng chú ý là việc hàng triệu lao động sẽ được tăng lương theo quy định mới về lương tối thiểu vùng. Điều chỉnh chế độ hưu …
The post Tăng lương tối thiểu vùng là một trong nhiều chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2018 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.