Vì sao rất nhiều người lầm tưởng hy sinh cũng đồng nghĩa với tình yêu?

Đối với rất nhiều người mà nói, “hy sinh” cũng đồng nghĩa với “tình yêu”, thật ra họ đều đã lầm! Hy sinh không có giới hạn sẽ chỉ khiến cho hai người mỗi lúc một rời xa. Rất nhiều người cho rằng, biểu hiện khi yêu một người chính là đối tốt với họ …
The post Vì sao rất nhiều người lầm tưởng hy sinh cũng đồng nghĩa với tình yêu? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.