Tôi là ‘người tốt’, cớ sao lại không được phúc báo?

Ngày nay nhiều người than rằng: “Tôi là người tốt, vì sao lại không được phúc báo? Tôi cũng cố gắng làm việc thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo thế này? Ông Trời sao thật quá bất công!”. Phật gia thường giảng: “Ở hiền gặp lành”, …
The post Tôi là ‘người tốt’, cớ sao lại không được phúc báo? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.