Hàng đặc biệt của Nhà nước sẽ được bảo vệ như thế nào?

Bộ Công an vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Theo đó, mỗi chuyến hàng có hai xe hộ tống, mỗi xe trong đoàn có ít nhất hai cảnh sát đi theo.
The post Hàng đặc biệt của Nhà nước sẽ được bảo vệ như thế nào? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.