Thành tựu của Tổng thống Trump trong năm đầu nhậm chức

Năm 2017 được coi là một năm thành công của Tổng thống Donald Trump với những bước tiến nổi bật về cải cách thuế, chăm sóc sức khỏe, cắt giảm thủ tục hành chính, quân sự và nhân quyền. Cải cách thuế Đây là cải cách về thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, …
The post Thành tựu của Tổng thống Trump trong năm đầu nhậm chức appeared first on Đại Kỷ Nguyên.