Quang cảnh buổi phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Trump

Cùng nhìn lại quang cảnh bài phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump vừa mới kết thúc vài giờ lúc 9h00 ngày 31/1 giờ GMT, theo tóm tắt trực tiếp trên tạp chí Wall Street. Minh Đức
The post Quang cảnh buổi phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Trump appeared first on Đại Kỷ Nguyên.