Nghệ An: Đóng giả người giúp việc để trả thù hộ bạn

Xeo Thị Dung (25 tuổi) và Lương Thị May (17 tuổi) đã đóng giả người giúp việc có hoàn cảnh khó khăn để xin ứng 2 triệu, giúp bạn trả thù với chủ nhà. 
The post Nghệ An: Đóng giả người giúp việc để trả thù hộ bạn appeared first on Đại Kỷ Nguyên.