Học sinh giành HCV quốc tế được tính thưởng theo lương tối thiểu

Trong dự thảo nghị định mới về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, Bộ GD&ĐT vừa đề xuất lấy lương tối thiểu chung làm căn cứ tính thưởng.
Theo đó, người đoạt giải khu vực có mức thưởng đề xuất từ khoảng 5,2 – 42,9 triệu đồng; giải quốc gia từ 1,9 – 5,2 triệu đồng, báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin.

Theo phương án này, bình quân tổng số tiền thưởng ngân sách chi hằng năm khoảng 5 tỷ đồng. Cụ thể: