Duyên kiếp này là nợ kiếp trước, mỗi người xuất hiện trong đời đều là nhân duyên đưa đẩy

Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều mang theo một chiếc chìa khóa vô hình: Người thông minh có chìa khóa trí tuệ, người trung tín có chìa khóa thành thật, người thiện lương có chìa khóa từ bi… Khi cho đi bạn sẽ được nhận lại, khi tin tưởng người khác bạn sẽ gặt …
The post Duyên kiếp này là nợ kiếp trước, mỗi người xuất hiện trong đời đều là nhân duyên đưa đẩy appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Dùng tâm tùy duyên để đối mặt với mọi thứ mới có thể sống tự tại

Xưa có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một ngày kia có vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu hành đắc Đạo, bèn hỏi ông rằng: “Trước khi đắc Đạo, ngài đã làm những gì?”.  Lão hòa thượng trả lời: “Ta chẻ củi, …
The post Dùng tâm tùy duyên để đối mặt với mọi thứ mới có thể sống tự tại appeared first on Đại Kỷ Nguyên.