Đâu là nguồn gốc thực sự của thuyết vô Thần?

Trong lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại, học thuyết vô Thần chỉ mới xuất hiện từ khoảng thế kỷ 14. So với những tín ngưỡng cổ xưa và các học thuyết về Thần học đã có mặt từ thời kỳ hồng hoang của văn minh nhân loại, thuyết vô Thần chỉ như đứa …
The post Đâu là nguồn gốc thực sự của thuyết vô Thần? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Tầm đạo trên núi Võ Đang (P.8): Phong ba chìm nổi, Đạo tâm càng bền

Những ngày thanh tu trong núi sâu, giống như thân trong cõi tiên ngoài tầng mây. Âm nhạc Đạo réo rắt, khói hương Đạo vấn vít, những Đạo nhân chẳng màng thế tục chuyên chú luyện công tu hành mỗi ngày, hoàn toàn quên hết thời gian lưu chuyển và tháng năm trôi qua. Năm …
The post Tầm đạo trên núi Võ Đang (P.8): Phong ba chìm nổi, Đạo tâm càng bền appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Đường Tăng từng gặp một người bí ẩn trên đường thỉnh kinh, chuyện không chép trong Tây Du Ký

Trên hành trình sang Tây Trúc của Đường Tăng, có một nhân vật kỳ lạ không được nói đến trong “Tây Du Ký”, nhưng lại là một cái tên huyền thoại trong Phật giáo. Ông là ai? Trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, pháp sư Huyền Trang đã phải đối mặt với biết bao …
The post Đường Tăng từng gặp một người bí ẩn trên đường thỉnh kinh, chuyện không chép trong Tây Du Ký appeared first on Đại Kỷ Nguyên.