Học từ vựng qua danh ngôn

Make someone smile whenever you can, you never know how much of a difference you could be making in their life at that moment – Unknown Hãy khiến ai đó mỉm cười bất kỳ khi nào có thể, bạn không bao giờ biết được rằng bạn có thể khiến khoảnh khắc đó của cuộc đời …
The post Học từ vựng qua danh ngôn appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Học từ vựng qua danh ngôn

Whatever makes you feel bad, leave it. Whatever makes you smile, keep it. – Anonymous
Bất kỳ điều gì khiến bạn buồn phiền, hãy bỏ nó đi. Bất kỳ điều gì khiến bạn mỉm cười, hãy giữ lấy.

Whatever (pro) – /wɑːˈt̬ev.ɚ/: bất kỳ thứ gì, bất kỳ điều gì
Feel (v) – /fiːl/: cảm thấy
Leave (v) – /liːv/: bỏ đi, rời đi
Keep (v) – /kiːp/: giữ
Thuần Thanh

Xem thêm: