Tung tin Đà Lạt có tuyết rơi, Facebooker có nguy cơ bị phạt 20 triệu đồng

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cử lực lượng thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xử lý cá nhân, tập thể đăng clip tuyết rơi tại Đà Lạt lên trạng facebook. 
The post Tung tin Đà Lạt có tuyết rơi, Facebooker có nguy cơ bị phạt 20 triệu đồng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.