Đại diện Triều Tiên liên lạc với Hàn Quốc nổi tiếng nóng tính

Ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đã thay mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố nối lại kênh liên lạc tại làng đình chiến Panmunjom sau đề xuất đối thoại cấp cao của chính quyền Seoul. 
The post Đại diện Triều Tiên liên lạc với Hàn Quốc nổi tiếng nóng tính appeared first on Đại Kỷ Nguyên.