Nhét gần 2 tạ heroin trong 6 bao tải chè, vượt biên vào Việt Nam tiêu thụ

Số heroin trị giá 70 tỷ đồng được vợ chồng Sếnh chia vào 6 bao tải chè, chở trên hai xe máy đưa từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.
The post Nhét gần 2 tạ heroin trong 6 bao tải chè, vượt biên vào Việt Nam tiêu thụ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.