Người phụ nữ kiếm được 130.000 USD/năm chỉ sau 2 ngày học việc

Một người phụ nữ ở Úc đã kiếm được 130.000 USD (gần 3 tỷ đồng) một năm nhờ công việc mà chỉ mất đúng hai ngày để đào tạo những kỹ năng cần thiết.
The post Người phụ nữ kiếm được 130.000 USD/năm chỉ sau 2 ngày học việc appeared first on Đại Kỷ Nguyên.