‘Cân não’ với 10 câu đố vui tiếng Anh

Bạn sẽ bật cười khi xem đáp án 10 câu đố tiếng Anh dưới đây, cùng thử sức ngay nhé! I. Câu hỏi: 1. I have an eye but I cannot see. Who am I? 2. Why do birds fly in the sky? 3. What shines all day and night? 4. I am horse, but I don’t eat hay …
The post ‘Cân não’ với 10 câu đố vui tiếng Anh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.