Những dự án FDI lớn nhất được Việt Nam cấp phép năm 2017

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, có 6 dự án vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất được cấp phép trong năm 2017, dự án lớn nhất thuộc về các nhà đầu tư Nhật Bản. Các dự án về nhà máy nhiệt điện chiếm phần lớn trong số những dự án đầu tư nước ngoài …
The post Những dự án FDI lớn nhất được Việt Nam cấp phép năm 2017 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.