10 cách diễn tả sự căng thẳng trong tiếng Anh

Để nói rằng bạn đang bị stress, trong tiếng Anh có nhiều thành ngữ diễn tả điều này một cách sinh động. 10 thành ngữ dưới đây rất phổ biến, chúng ta cùng học nhé. 1. Have too much on one’s plate Nghĩa đen là có quá nhiều thứ trên cái đĩa của một ai …
The post 10 cách diễn tả sự căng thẳng trong tiếng Anh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.