Xe tải 1 tấn 4 có bắt buộc gắn camera hành trình?

Tôi có một xe tải 1 tấn 4, hiện đang chở đồ nhà và không kinh doanh vận tải. Vậy xe tôi có bắt buộc gắn camera hành trình không? Anh Nguyễn Hoàng (Tp. Đà Nẵng).
The post Xe tải 1 tấn 4 có bắt buộc gắn camera hành trình? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.