Thêm quán bún chửi nổi tiếng ở Hà Nội

Những ngày gần đây, Hà Nội lại thêm một quán bún ngan bỗng dưng nổi tiếng, bà chủ và nhân viên dẻo miệng chửi khách như hát hay. Sau quán “bún chửi” Ngô Sỹ Liên, những ngày gần đây, Hà Nội lại thêm một quán bún ngan bỗng dưng nổi tiếng. Cũng giống như công …
The post Thêm quán bún chửi nổi tiếng ở Hà Nội appeared first on Đại Kỷ Nguyên.