Kỳ tích xuất hiện với người đàn ông Ba Lan lênh đênh trên Ấn Độ Dương suốt 7 tháng

Người đàn ông Ba Lan được Tuần duyên Pháp giải cứu khi lênh đênh trên một con tàu hỏng suốt 7 tháng ở Ấn Độ Dương.
The post Kỳ tích xuất hiện với người đàn ông Ba Lan lênh đênh trên Ấn Độ Dương suốt 7 tháng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.